Contact Us

SHIAF Organizing Committee

Business Cooperation

Miss. Emma Zhang

emma.zhang@shiaf.org 

136 2188 1569

Awards Consultation

Mr. Shi

xiuqi@shiaf.org

+86 155 7607 3884

 

Mr. Joe Egan

 joe@shiaf.org

+86 152 2150 2694

Media Cooperation

Miss. Real Lee

real@shiaf.org

+86 158 21510224

EXPO Cooperation

Miss. Alice Chen

alicechen@shiaf.org

188 1730 0366